Skip to main content

Wat is de belastingsfactor en waarom is dit belangrijk

De belastingsfactor: een essentiële waarde die vaak onderschat wordt

Geschreven door: Daniël Jonker

Formules spelen een cruciale rol bij het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en bij het voorspellen van resultaten. 

Met technische berekeningen willen we graag zo goed mogelijk de werkelijke situatie benaderen. Een van deze belangrijke aspecten in de techniek en voor engineers is de belastingsfactor (of: bedrijfsfactor). 

Maar wat is het, waarom is dit belangrijk en hoe bepaal je dan een belastingsfactor?

machinebouwers tekening machine, MCA totaaloplossingen voor machinebouwers

In dit artikel:

 • Wat is de belastingsfactor (bedrijfsfactor)
 • Waarom is de belastingsfactor belangrijk
 • Toepassen van de belastingsfactor
 • Hoe wordt de belastingsfactor bepaald (en hoe bereken je die)
 • Voorbeelden belastingsfactor

Wat is de belastingsfactor

De belastingsfactor (of ook: bedrijfsfactor) is een term die wordt gebruikt om de mate aan te duiden waarin een systeem, machine of proces werkt, in vergelijking met zijn theoretische prestaties.

Het staat voor de efficiëntie en effectiviteit van een systeem die zo dicht mogelijk de reële situatie nadert. Hierbij houden we ook rekening met verschillende operationele variabelen en beperkingen.

Daniël:
“Met de belastingsfactor wordt de mate aangeduid waarin een systeem, machine of proces werkt – in vergelijking met zijn theoretische prestaties”

In technische formules wordt de belastingsfactor vaak gebruikt om de werkelijke prestaties van een systeem (van de machine of installatie) te corrigeren. Er wordt gekeken naar factoren zoals slijtage, inefficiëntie, energieverlies, menselijke fouten en andere operationele aspecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering.

Als we specifiek kijken naar lineairtechniek, wordt deze waarde bepaald door de volgende parameters:

 • Snelheid
 • Mate van trilling
 • Mate van stotende belasting

Belastingsfactoren zijn enerzijds wetenschappelijk onderbouwd en anderzijds gebaseerd op testen en ervaringen.

Waarom is de belastingsfactor belangrijk?

Om realistische resultaten te verkrijgen en nauwkeurige voorspellingen te doen in technische ontwerpen, is het begrijpen en toepassen van de belastingsfactor van cruciaal belang.

Zijn er gevolgen als je niets doet met de belastingsfactor?
Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de belastingsfactor, kunnen technische berekeningen en ontwerpen leiden tot onrealistische verwachtingen en inefficiënt gebruik van middelen.

Door bij het startpunt van engineering hier al rekening mee te houden, kunnen ingenieurs realistische ontwerpen maken, efficiënte processen ontwikkelen en nauwkeurige voorspellingen doen, wat uiteindelijk leidt tot betere en betrouwbaardere technologische oplossingen.

Toepassen van de belastingsfactor

Bij het ontwerpen van een machine en installatie, is het juist toepassen van de belastingsfactor belangrijk.

Dit geldt voor de bewegende delen zoals geleidingen, aandrijfsystemen en bewegende constructiedelen. Maar ook voor de statische delen zoals een machineframe. Want als een frame niet op de juiste wijze de bewegingen kan opvangen, heeft dit invloed op de beweging zelf.

Hoe bepaal je de belastingsfactor?

De exacte berekening van de belastingsfactor kan variëren, afhankelijk van het specifieke systeem, het proces of de situatie. Voor lineaire bewegingen en aandrijfsystemen is er de afgelopen eeuw ontzettend veel ervaring opgedaan. Hierdoor zijn er inmiddels tabellen beschikbaar waar de belastingsfactor (of bedrijfsfactor) wordt afgelezen aan de hand van parameters.

Uitleg belastingsfactor formule:

 • ‘Werkelijke prestatie’ verwijst naar de gemeten prestaties van het systeem of proces
 • ‘Ideale prestatie’ staat voor de theoretische optimale prestaties onder de ideale omstandigheden
Belastingsfactor
Vibraties, stoten en snelheid Load factor
zeer gering – v ≤ 0,25 m/s 1 – 1,2
gering – 0,25 < v ≤ 1,0 m/s 1,2 – 1,5
gemiddeld – 1,0 < v ≤ 2,0 m/s 1,5 – 2,0
sterk – v > 2,0 m/s 2,0 – 3,5
Bovenstaande waarden gelden voor kogelomloopgeleidingen van SBC
Loadfactor, bedrijfsfactor. belastingsfactor. Wat is het

Formule berekenen belastingsfactor

De formule om de belastingsfactor (bedrijfsfactor) te berekenen kan bijvoorbeeld als volgt worden weergegeven:


belastingsfacto
r =

werkelijke prestatie


ideale prestatie


x 100%

Voorbeeld

Bij een gantry-systeem met een lange verticale slag is het belangrijk om goed de belastingsfactor te bepalen.

Niet alleen de snelheid van de verticale beweging bepaalt dan de factor, maar ook de horizontale bewegingen. Dat komt omdat de massazwaartepunt van de constructiedelen van de Z-as relatief ver van de horizontale assen bevindt. Bij horizontaal beweging zorgt dit voor extra vibraties in de constructie. Deze vibraties zorgen voor extra belasting op de slede en dit wordt middels de belastingsfactor gecorrigeerd.

Toepassing voorbeeld van de belastingsfactor

Welke producten

Linear

Geleidingen, aandrijfcomponenten, lineairsystemen, handverstellingen, etc.

aandrijftechniek bedrijf in nederland

Motion

Frequentieregelaars, elektromotoren, servo aandrijvingen, PLC besturing, etc.

Robotics

Robots, cobots, amr-systemen, delta robots, gantry systemen, robottracks, etc.

Contact opnemen

Leg uw vraag of technische uitdaging voor aan onze engineers via +31 (0)315 25 72 60 (motion & robotics) of +31 (0)571 27 20 10 (linear)

Liever mailen? Dat kan ook, via onderstaand formulier.

  Hoe heeft u MCA gevonden?

  Lineairtechniek, bedrijfsfactoren, tekenen, machinebouw, lineairoplossingen, aandrijftechniek, engineering, output, bedrijfsproductiviteit meten, geleidingen, aandrijvingen, motion, technische oplossingen, databank, techniekbank, technische kennisdeling, techniekstudenten, essays, berekenen bedrijfsfactor, belastingsfactor, load factor