Skip to main content

‘Best of both worlds’ door combineren van linear, motion en robotics

Bart te Braak en Marco Vreeke over de fusie van Stamhuis en MCA

In 2019 werden de eerste acties van de fusie van MCA en Stamhuis al ingezet en sinds april 2023 werd het helemaal officieel. We gingen verder onder de naam MCA linear motion robotics. MCA linear motion robotics is opgezet met het idee de ‘best of both worlds’ te combineren van Stamhuis Lineairtechniek en MCA.

In de jaren erna tekenen zich de contouren af van de fusie. De blik op de toekomst liegt er bovendien ook niet om met een focus op robotica aangestuurd op basis van vision en AI, logistieke AGV’s en het streven naar ‘ontzorging’. Begin 2023 is dit onveranderd.

Terugblik

Rond 2016 werd Stamhuis Lineairtechniek opgenomen in de Rubix Group. Hier kwam het bedrijf organisatorisch in contact met MCA die op dat moment al een jaar onderdeel was van deze groep. In eerste instantie deden de bedrijven afzonderlijk waar zij van oudsher al goed in waren. Stamhuis Lineairtechniek richtte zich puur op lineaire transport- en bewegingssystemen en kon daarbij gebruikmaken van een speciaal kenniscentrum lineairtechniek. Hiermee had het bedrijf uitgebreide mogelijkheden om onderzoek te doen naar de meest efficiënte manier om een lineair systeem te ontwikkelen, op te bouwen en te onderhouden. Marco Vreeke, product engineer: “Dit kenniscentrum is een belangrijke stap geweest in de verdere ontwikkeling van onze activiteiten. Om de beste oplossing voor een specifiek project te vinden is immers kennis, inzicht en ervaring nodig. Dat vereist zowel een creatieve als technische inslag van onze mensen en dus moet je mogelijkheden hebben om ideeën te testen en te optimaliseren. Alles in het kader van maatwerk voor de klant en in het kader van ‘ontzorgen’.”

MCA deed haar naam eer aan door op het vlak van motion control en automation kleine en grote projecten uit te voeren. Met het dealerschap van Yaskawa met een programma van onder andere mechatronica producten, servosystemen en motion controllers, speelde het bedrijf vaak een adviserende rol. Tevens werd er steeds meer de nadruk gelegd op robotica met een eerste robotproject in 2000 en een uitbreiding van de activiteiten richting projectmatig werken.

Herorganisatie

Bart te Braak, technical manager: “Op een gegeven moment werd het punt bereikt dat een herorganisatie van alle activiteiten op zijn plaats was. Dit zou de duidelijkheid naar de markt ten goede komen en bovendien efficiënter zijn. Beide bedrijven werken namelijk – ook al vóór de overname – voor een belangrijk deel bij dezelfde klanten en leverden regelmatig gezamenlijk een totaal project af. Hoeveel efficiënter en prettiger zou het dan zijn wanneer je binnen één groep deze samenwerking kunt realiseren en daarbij de ‘best of both worlds’ kunt aanbieden? Met dit idee in het achterhoofd is uiteindelijk MCA linear motion robotics opgezet.”

Op dit moment is de nieuwe businessunit verdeeld over drie locaties. Het lineaire deel gevestigd in Twello en het motion control en robotica deel in Varsseveld en Elsloo. Met behulp van verschillende maatregelen worden mensen gestimuleerd om met elkaar in contact te treden. Bijvoorbeelddoor regelmatig te overleggen via videoconferenties waarbij elkaars overlegruimtes bijna levensgroot op een scherm te zien zijn. Verder zijn twee nieuwe (technische) medewerkers aangenomen die fungeren als intermediair tussen de twee bedrijven. Omdat zij nieuw zijn, hebben zij geen speciale binding met één van de twee en zijn hierdoor in staat om de gewenste kruisbestuiving – die eenvoudig tijd kost – wat sneller te laten verlopen.

Hierin heeft iedereen overigens ruim vertrouwen aangezien al langer duidelijk is dat de twee partijen goed met elkaar door één deur kunnen. Dit blijkt onder andere uit de diverse projecten die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd. Vreeke: “We zijn door het nieuwe ‘linear motion robotics’ gezamenlijk in staat om turnkey oplossingen te leveren waarbij we ‘alles’ kunnen. Dus alle mechanische onderdelen maar ook de bijbehorende besturing, automatisering,  softwareontwikkeling, programmering, kastenbouw enzovoorts. Richting de klant is dit een voordeel omdat hij nu met één aanspreekpartner te maken heeft. Voor ons is het een voordeel omdat we nu gewoon alles in huis hebben om echt een totaaloplossing neer te zetten. Dit prikkelt ook de creativiteit van mensen. Alsof je er een kist bouwblokken bij hebt gekregen.”

MCA linear motion robotics kan op de meest efficiënte manier een lineair systeem ontwikkelen, bouwen en onderhouden

Toekomst

Het samenwerken met elkaar aan hetzelfde project is door de samenvoeging niet bijzonder nieuw. Vreeke: “Wel is het anders dat je nu proactief gaat kijken naar toepassingen bij klanten die ons beide aangaan. Zo zullen de medewerkers van het oorspronkelijke Stamhuis Lineair bij hun eigen klanten om zich heen kijken waar mogelijkheden zijn voor robotica en automatisering, terwijl MCA informeert of linear motion robotics een rol kan spelen bij het realiseren van lineairtechniek.” Beide mannen hebben er duidelijk zin in om met het nieuwe team de mogelijkheden in de toekomst nog veel verder te benutten dan nu al het geval is. Daarbij profiteren ze ervan te werken in een bedrijf dat in de afgelopen jaren steeds tot zo’n 20 procent groei doormaakte. Te Braak: “Vooral robotica groeit nog steeds hard en daar hebben we ook vergaande plannen mee. Met de gedachte dat een robot sec gezien uiteindelijk een dom ding is en blijft, zien we bijvoorbeeld mogelijkheden voor aansturing op basis van vision en AI, zoals dit ook in het Fieldlab gebeurt. Hiermee kan een robot ook worden ingezet in processen waarvan het verloop eventueel minder voorspelbaar is of de betreffende elementen die hij moet handelen niet altijd precies hetzelfde of hetzelfde georiënteerd zijn. Ook service en onderhoud blijven een belangrijk aandachtsgebied terwijl op het lineaire vlak vooral de compleetheid van het pakket de voortdurende aandacht heeft. Interessante en dynamische materie die veel belooft voor de toekomst.”

VAN 1994 TOT NU

MCA werd in 1994 opgericht op het moment dat John van den Boorn en Eg Waaijman de mogelijkheid kregen om dealer te worden van Yaskawa. Daarnaast leverde het bedrijf elektromotoren en groeide uit tot leverancier en projectbureau voor industriële automatisering en robotica. In het tweede decennium van de nieuwe eeuw is er organisatorisch veel gebeurd. In 2015 werd MCA onderdeel van de Biesheuvel groep en kreeg zo kans uit te breiden door de overname van relevante partijen. Zo sloot Huppertz Technical Services zich in 2016 aan en Beuk Engineering in 2017 waarmee het bedrijf versterking kreeg met kennis van elektroservice, onderhoud en paneelbouw.

*Dit artikel heeft in 2019 in AT Aandrijftechniek gestaan, de tekst is destijds geschreven door Marjolein de Wit-Blok. Dit is een revisie.