Skip to main content

Vanaf 1 juli elektromotoren tenminste IE3 (vanaf 0,75kW)

Nieuwe regelgeving voor de effici√ęntieklasse van elektromotoren (2019/1781)

Om de toename van het wereldwijde energieverbruik en de bijbehorende toename van emissies te beperken, worden er strengere regelgeving doorgevoerd om de energiebehoefte te reduceren.

Aangezien elektromotoren een aanzienlijk deel van de beschikbare elektriciteit verbruiken, heeft de Europese Unie wetten ingevoerd om elektromotoren energiezuiniger te maken. Met als doel het energieverbruik, de milieueffecten en daarmee ook de CO2- en andere emissies terug te dringen.

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld voor de introductie van de normen voor minimale energieprestaties voor inductiemotoren. De bestaande regelgeving wordt vanaf 1 juli 2021 opgeheven en vervangen door aangescherpte voorschriften die gelden voor een breder gamma aan motoren. Daaropvolgend geldt er vanaf 2023 een strengere verordening waarin de nieuwe IEC-norm IE4 wordt ge√Įntroduceerd.

De nieuwe richtlijnen voor energie-effici√ęntie zijn als volgt:

ErP-richtlijn – Tijdlijn vanaf januari 2017 (actuele situatie)

  • Minimaal rendement IE3 voor motoren van 2-6 polig, vermogens 0,75kW ‚Äď 375kW
  • IE2 kan verder worden gebruikt in combinatie met frequentieomvormers
  • ATEX uitgesloten

Vanaf juli 2021 wijzigingen voor standaard, Ex db / ec / tb / tc, duty S1, S3 / S6> 80%, rem- en TEAO-motoren

  • Minimaal rendement IE3 van 2-8 polen, vermogen 0,75kW tot 1000kW
  • Minimaal rendement IE2 van 2-8 polig, vermogen 0,12kW tot <0,75kW
  • Het minimumrendement is ook van toepassing op de werking van de frequentieomvormer

Vanaf juli 2023 uitbreiding

  • Minimaal rendement IE2 voor Ex eb-motoren van 2-8 polig, vermogens 0,12kW tot 1000kW
  • Minimaal rendement IE2 voor AC-motoren, vermogens vanaf 0,12kW
  • Minimaal rendement IE4 voor standaardmotoren van 2-6 polig, vermogen 75kW tot 200kW
Standaardmotoren t/m 30 juni 2021 vanaf 1 juli 2021 vanaf 1 juli 2023
tot 0,12kW
0,12 tot 0,75kW t/m 8p: IE2 t/m 8p: IE2
0,75 tot 7,5kW t/m 6p: IE2 + VSD of IE3 t/m 8p: IE3 t/m 8p: IE3
7,5 tot 75kW t/m 6p: IE2 + VSD of IE3 t/m 8p: IE3 t/m 8p: IE3
75 tot 200kW t/m 6p: IE2 + VSD of IE3 t/m 8p: IE3 t/m 6p: IE4, 8p: IE3
200 tot 375kW t/m 6p: IE2 + VSD of IE3 t/m 8p: IE3 t/m 8p: IE3
375 t/m 1.000kW t/m 8p: IE3 t/m 8p: IE3
ATEX motoren t/m 30 juni 2021 vanaf 1 juli 2021 vanaf 1 juli 2023
EX eb motoren IE2
Overige Ex motoren zie Standaardmotor zie Standaardmotor
Frequentieregelaars t/m 30 juni 2021 vanaf 1 juli 2021 vanaf 1 juli 2023
0,12kW t/m 1.000kW IE2 IE2