Skip to main content

Robotisering waarborgt omzet bij vulhout productie

Vaak wordt de noodzaak van automatiseren in sommige processtappen van de houtindustrie niet erkend. Bij de productie van houten blokjes ten behoeve van de staalindustrie (vulhout) was het gebruikelijk om de blokjes los gestort aan te leveren aan de klant. Door vergaande automatisering bij de afnemer van de blokjes, konden die niet meer los gestort worden aangeleverd. De blokjes moesten keurig gestapeld op een pallet worden aangeleverd zodat de blokjes automatisch van de pallet gepakt konden worden.

De producent van de blokjes (in dit geval een houtzagerij in het midden- en kleinbedrijf) moest dus om zijn omzet te waarborgen extra inspanningen gaan verrichten voor het stapelen van de blokjes. Dit kon hij doen door extra (schaars wordend) personeel aan te nemen of door te automatiseren.

Samen met de eigenaar van de houtzagerij hebben wij een plan opgesteld, waarbij de blokjes met een robot gestapeld konden worden. Als extra voordeel van de robot werd al gauw gezien dat de robot, naast het stapelen van de blokjes ook balkjes kon stapelen. De terugbetaaltijd van de investering bleek veel korter dan gedacht, waardoor het besluit om een robotcel aan te schaffen snel genomen werd.

Inmiddels draait de robot al bijna een jaar naar volle tevredenheid. Na wat modificaties aan de tool (oppakgereedschap) wordt ook gecontroleerd of alle blokjes in een rij zijn opgepakt en worden neergelegd. Er kunnen dus geen open stukken in de pallet ontstaan. Hierdoor kan het stapelproces volledig automatisch werken.

Met dit verhaal is duidelijk aangetoond dat door automatisering (in dit geval robotisering) in onze binnenlandse economie er voor kan zorgen dat productie ook in Europa op economisch interessante wijze kan blijven voortbestaan en niet per definitie verdwijnt naar de zogenaamde lage-loon landen. Voor de ondernemer wordt omzet en marge op deze wijze gewaarborgd.

Voor meer informatie over robotica en industriële automatisering belt u met Eg Waaijman van MCA vestiging Varsseveld: tel. 0315-25 72 60

Bron: De Houtkrant editie 9-10 23 mei 2020