Onze benadering van duurzaamheid

  • Duurzaamheid

Als Rubix zijn wij er om de wielen van de industrie draaiende te houden – in heel Europa.  Dat is ons doel. We zijn toegewijd aan het leveren van duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten, medewerkers, investeerders en andere belanghebbenden.

Als Europa’s toonaangevende distributeur van industriële producten en diensten hebben we zowel de mogelijkheid als de verantwoordelijkheid om de milieu-impact van de Europese productie te verminderen.

Omdat we ernaar streven de impact die we hebben op het milieu te beperken, hebben we een aantal stappen ondernomen om onze eigen ecologische voetafdruk aan te pakken en het energieverbruik en afval te verminderen.

ESG-rapport 2021

Onze ESG-strategie is gericht op drie pijlers: klanten, milieubeheer, mensen.
We hebben duidelijke toezeggingen en een routekaart voor meer openbaarmaking, in lijn met erkende kaders en verbeterde rapportage.
We hebben ons gecommitteerd om onze Scope 1 en Scope 2 BKG-emissies tegen 2024 met 15% te verminderen.

EcoVadis

In 2020 handhaafden we onze EcoVadis-zilverbeoordeling en verbeterden we onze score van 2019. Onze zilveren rating plaatst ons in de top 30% in onze branche.

Onze klanten helpen bij hun duurzaamheidstraject

Onze producten en diensten omvatten verschillende manieren waarop we onze klanten kunnen helpen bij hun duurzaamheidstraject, door kosten en verspilling te verminderen en energie-efficiëntie te maximaliseren.

Deze omvatten een breed scala aan conditiebewakings- en onderhoudsdiensten die onze klanten ondersteunen bij hun inspanningen en het energieverbruik van hun productie- en verwerkingsfabrieken verminderen.

Luchtdruklekkage veroorzaakt bijvoorbeeld 14% verspilling van energieverbruik in de productiesector. Wij kunnen onze klanten helpen dit probleem op te lossen.

GHG emissies in 2020

We rapporteren jaarlijks over de uitstoot van broeikasgassen als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de impact die we hebben op het milieu te verminderen. De audit en rapportage van emissiegegevens wordt verzorgd door EcoAct, een toonaangevend onafhankelijk adviesbureau.

We zijn verheugd te kunnen melden dat de scope 1-emissies, die 57% van ons totaal vertegenwoordigen, jaar-op-jaar met 26% cent zijn gedaald. De Scope 2-emissies, die 18% van het totaal vertegenwoordigen, daalden met 8%. Als gevolg hiervan daalden onze gecombineerde scope 1- en scope 2-emissies met 23% jaar-op-jaar.

De Scope 3-emissies, die 25% van het totaal vertegenwoordigen, daalden met 25%.

Onze gedragscode en ethiek

We doen ons best om het milieu te beschermen en de impact die we daarop hebben te beperken. Dit omvat het verminderen van onze ecologische voetafdruk door het verminderen van energieverbruik en afval.

We zijn toegewijd aan het nemen van onze verantwoordelijkheid voor het respecteren en bevorderen van mensenrechten en om onze medewerkers te beschermen tegen alle vormen van discriminatie. We tolereren geen enkele vorm van corruptie en nemen een harde lijn om misbruik te voorkomen.

Gedragscode voor leveranciers

We bieden technisch advies en specialistische kennis aan onze klanten en passen oplossingen toe die hun bedrijf op een duurzame en efficiënte manier vooruit helpen. We zijn er trots op dat we werken volgens hoge normen van integriteit en bedrijfsethiek.

Onze leveranciers zijn een essentieel onderdeel van deze aanpak en we vragen hen om onze inzet voor naleving van de regelgeving, mensenrechten, bedrijfsethiek en verantwoordelijkheid voor het milieu te delen.

Het doel van onze gedragscode voor leveranciers is om hun betrokkenheid bij deze fundamentele principes en de betrokkenheid van hun eigen toeleveringsketen te waarborgen.

Bijna 95 procent van onze grootste leveranciers heeft de gedragscode ondertekend en we zijn actief in gesprek met de kleine minderheid die uitblinkt. We controleren regelmatig de naleving van de duurzaamheidsvereisten van onze gedragscode via onafhankelijke externe beoordelaars, waaronder EcoVadis.

We waarderen onze relatie met onze leveranciers en we zijn ervan overtuigd dat de Code die relatie nog sterker zal maken in het voordeel van onze klanten.

Wij ondersteunen UN Global Compact

We streven ernaar een cultuur van integriteit te creëren in de hele Rubix-organisatie door verantwoordelijk te werken, in overeenstemming met universele duurzaamheidsprincipes en acties te ondernemen die de samenleving om ons heen ten goede komen. Daarnaast verbinden we ons ertoe om duurzaamheid te stimuleren als onderdeel van onze cultuur, met het oog op het jaarlijks rapporteren over onze voortdurende inspanningen.

Onze mensen

Wij waarderen de inzet van onze collega’s en erkennen het belang van goede werkrelaties en communicatie.

In de hele Groep wordt een formeel kader voor het personeelsbeleid gevolgd. Het raamwerk omvat een proces van beoordeling en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat groepsmaatschappijen het beste uit hun mensen halen; de nadruk is gelegd op loopbaantrajecten met individuele opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s.

De Groep opereert internationaal en daarom zijn onze arbeidspraktijken gevarieerd om te voldoen aan lokale omstandigheden en vereisten. Deze worden vastgesteld op basis van de best practice voor elke markt.